141.000
BREZ OSEBNEGA ZDRAVNIKA
117.000
OSEB V NEDOPUSTNO DOLGIH ČAKALNIH VRSTAH
20.000
OTROK BREZ PEDIATRA
230.000
ŽENSK BREZ GINEKOLOGA

USTAVIMO RUŠENJE

JAVNEGA ZDRAVSTVA!


Podpiši predlog zakona in pomagaj rešiti javno zdravstvo pred privatizacijo.

USTAVIMO RUŠENJE

JAVNEGA ZDRAVSTVA!


Podpiši predlog zakona in pomagaj rešiti javno zdravstvo pred privatizacijo.

Podpiši z digitalnim podpisom.

Javni zdravstveni sistem že leta razpada pred našimi očmi. Vanj so se globoko zažrli zasebni interesi in močni lobiji, ki na prvo mesto postavljajo lastni dobiček, ne pa dobrobiti in zdravja pacientk in pacientov! 

Kljub drugačnim napovedim so ukrepi v zadnjem letu in pol stanje le še poslabšali, čakalne vrste se nezadržno podaljšujejo, brez osebnega zdravnika ostaje vse več ljudi. Zato je skrajni čas, da trend ustavimo in obrnemo! Interventni zakon, ki ga je pripravila civilna iniciativa Glas ljudstva, je prvi korak v pravo smer, a za začetek zakonodajnega postopka potrebuje 5000 overjenih podpisov podpore.

KAJ PRINAŠA PREDLOG ZAKONA?

DOSTOP DO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA ZA VSE ZAVAROVANKE IN ZAVAROVANCE

Administrativne razbremenitve in kadrovske okrepitve celotnih ekip družinske medicine ter 10% dvig minimalnega števila pacientov na posameznega zdravnika v primarnem zdravstvu.

OMEJITEV DVOJNIH PRAKS IN PRVI KORAK K IZKORENINJENJU DVOŽIVKARSTVA
Določitev začasnih delovnih normativov za zdravnike in zdravnice na sekundarni ravni, na podlagi dejansko opravljenega dela in prevetritev dovoljenj za popoldansko delo, nagrajevanje zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki normative presegajo.

KONEC VLADAVINE KAPITALA V JAVNI MREŽI

Omejitve in jasne kriterije za podeljevanje koncesij.

KRAJŠANJE VRST NAMESTO DALJŠANJA IN KONEC VEČLETNEGA ČAKANJA NA DIAGNOSTIKO IN POSEGE
Pripravo akcijskih načrtov za skrajševanje čakalnih vrst v sodelovanju z javnimi zavodi, ki kot izvajalci odgovarjajo za uspešno izvedbo načrtov.

KAKO PODPIŠEM?

Za vprašanja ali pomoč smo vam na voljo na telefonski številki 070 130 881.

FIZIČNI PODPIS

1. Obiščite najbližjo upravno enoto
Seznam in odpiralni čas.

2. Zahtevajte obrazec z imenom:
OBRAZEC V PODPORO ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA STABILIZACIJO ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (ZNUZSZS-B)

Obrazec lahko tudi sprintate doma sami:

- Slovenski obrazec (PDF)

- Italijanski obrazec (PDF)

- Madžarski obrazec (PDF) 


3. Izpolnite obrazec in podpišite pred uradno osebo

Pišite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. Uporabnite kemični svičnik in bodite pozorni na:


  • IME IN PRIIMEK: enaka kot na identifikacijskem dokumentu, ki ga predložite uradni osebi ob overitvi podpisa

  • DATUM ROJSTVA: dan - mesec - leto

  • STALNO PREBIVALIŠČE: naslov mora biti enak kot v identifikacijskem dokumentu, ki ga predložite ob overitvi podpisa: KRAJ - ULICA - HIŠNA ŠTEVILKA - OBČINA; izpišite vse besede, ničesar ne krajšajte

  • DAJEM PODPORO zahtevi oziroma pobudi za: obkrožite C. PZ, v kvadratek vpišite šifro 1036, pod vložitev predloga zakona pa vpišite USTAVIMO RUŠENJE JAVNEGA ZDRAVSTVA

Obrazec lahko izpolnite v naprej, PODPISATI PA GA MORATE NA UPRAVNI ENOTI, PRED URADNO OSEBO!

4. Pošljite obrazec na naslov:

Slovenska filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

PREKO SPLETA

1. Obiščite obrazec na e-Upravi

Za oddajo potrebujete:
- digitalno potrdilo ali
- SMS pass ali
- "novo" osebno izkaznico

Elektronski obrazec je predizpolnjen, vendar vseeno preverite, ali so vsi podatki pravilni.


2. Za obdelavo obrazca lahko s seznama izberete katerokoli upravno enoto.

Elektronskih obrazcev vam ni treba tiskati, overjati in pošiljati, to stori upravna enota.

Overjeni obrazec lahko oddate tudi prostovoljkam in prostovoljcem kampanje pred upravnimi enotami ali na najbližjo zbirno točko oz. nabiralnik – lokacije na zemljevidu:

PODPISE ZBIRAMO ŠE


Overjene podpise zbiramo od 10. oktobra 2023 (zjutraj) do 8. decembra 2023 (do konca poslovnega časa upravnih enot za tiskane obrazce oz. do polnoči za elektronske obrazce).

ZAKAJ JE TAK ZAKON NUJNO POTREBEN?

Ker je v letu 2023 brez izbranega osebnega zdravnika v povprečju ostalo 33 ljudi na dan.

Ker je v 4 letih število ljudi, ki na posege in storitve čakajo nedopustno dolgo, naraslo za kar 120%.

Ker se zaradi prevlade zasebnih interesov osnovno poslanstvo javnega zdravstva vse bolj izgublja.

Ker morajo biti pravice univerzalne in storitve dostopne za vse, ki in ko jih potrebujejo.

POMAGAJ ZBRATI PODPISE!

DELI NA DRUŽABNIH OMREŽJIH

Deli spletno stran resimojavnozdravstvo.si po družabnih omrežjih.

POSKRBI ZA PROMOCIJO V SVOJEM KRAJU

Natisni LETAKE ali PLAKATE in jih razširi v svojem kraju. (vse datoteke so tukaj)

POSTANI PROSTOVOLJEC

Izpolni obrazec in se nam pridruži kot prostovoljec_ka / aktivistk_a.

NAGOVORI PRIJATELJE

Nagovori prijatelje in družinske člane, da prispevajo podpis.